نویسنده = سپیده فهیمی فر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل استنادی و دلایل سلب‌اعتبار آثار در کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22070/rsci.2021.13819.1472

علی قربی؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


3. ترسیم نقشه‌ موضوعی مقالات حوزۀ «بازی در کتابخانه‌ها» در اسکوپوس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-40

10.22070/rsci.2018.642

زهرا بتولی؛ مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا