نویسنده = حمزه علی نورمحمدی
تعداد مقالات: 5
2. ارائه چارچوب تحلیل داده های شبکه ای در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22070/rsci.2021.14578.1503

محمد خلیلی؛ حمزه علی نورمحمدی نورمحمدی؛ نادر نقشینه


3. تحلیل رویکرد حوزه‌های سنجش تولیدات علمی در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 139-158

10.22070/rsci.2020.4632.1310

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی


5. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2018.771

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی