نویسنده = امید علی پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال 2017

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-220

شیما مرادی؛ امید علی پور