نویسنده = فریده عصاره
تعداد مقالات: 5
1. رهیافت اطلاعات متقابل در همکاری دانشگاه و صنعت در گذار به دانشگاه‌های نسل سوم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

آتوسا کوچک؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره


3. مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی


5. بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه-صنعت و تجاری‌سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌‌آف در ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-146

منصوره صراطی شیرازی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو