کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تعداد مقالات: 27
1. تحلیل رویکرد حوزه‌های سنجش تولیدات علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی


2. ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

مژگان جواهری؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدرضا امیری؛ علی اکبر خاصه


3. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی » در ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

سعیده رجب زاده؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


4. یک دهه فعالیت فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1387-1396): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برونداد علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

علی اکبر خاصه؛ محبوبه بانگ آور ماشک؛ حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری


5. بررسی مقاله‌های پراستناد پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب آو ساینس براساس الگوی همکاری ها بین در سال‌های 2007 تا 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

فاطمه محمدزاده؛ سپیده فهیمی فر؛ محمد حسن زاده


6. تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-138

سید محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی


7. ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمد رضا آهنچیان


8. شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-184

علی اکبر خاصه؛ نرگس اصغریان؛ اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ حمید قاضی زاده


9. بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 185-202

صنم ابرهیم زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


11. بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-32

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه


12. ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-178

ربابه منصورکیائی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فرامرز سهیلی


13. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


14. شناسایی و طبقه‌بندی اهداف، مخاطبان و چالش‌های مراکز علم‌سنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

فاطمه آتش دلیگانی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


15. مطالعه علم‌سنجی مقالات مروری حوزه پزشکی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-96

اسماعیل وزیری؛ منصوره فیض آبادی


16. بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی هوش مصنوعی در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 1996 تا 2014

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-114

محبوبه فرزین یزدی؛ سعید رضایی شریف آبادی


17. بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه-صنعت و تجاری‌سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌‌آف در ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-146

منصوره صراطی شیرازی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


19. تحلیل رابطۀ میان تولیدات علمی کشورهای برتر جهان و میزان ثبت اختراع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-119

محمد باقر نگهبان


21. تجزیه و تحلیل شبکه همکاری علمی جهان در حوزه حقوق مالکیت فکری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-38

رشید جعفرزاده؛ علی جلالی دیزجی؛ عصمت مومنی


22. تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

محمد توکلی زاده راوری؛ افسانه حاضری؛ راضیه نجفی؛ فرامرز سهیلی


23. مروری بر رسم نقشۀ‌ علم و روش‌شناسی آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-76

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی


24. تاثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها و تحلیل رابطة متقابل آن‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی