کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌های دولتی ایران
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی نظام‌های شتاب‌دهنده تولید علم از نظر اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه‌های‌ دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.22070/rsci.2020.13317.1448

مرجان عرب رحمتی پور؛ زهره میرحسینی؛ احمد سعیدی


2. ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با روش نمایه ارزیاب وب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-50

10.22070/rsci.2016.381

منیره غریبه نیازی؛ معصومه کربلا آقایی کامران