کلیدواژه‌ها = اندازه اثر
ارزیابی پژوهش‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای خانوادگی با دو رویکرد علم‌سنجی و فراتحلیلی

دوره 8، شماره 16، مهر 1401، صفحه 243-264

10.22070/rsci.2021.13735.1467

علی اکبر آقاجانی افروزی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محمود متوسلی


فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1398، صفحه 225-240

10.22070/rsci.2018.693

محمد علائی آرانی؛ افشین موسوی چلک؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی