کلیدواژه‌ها = شدت استناد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2017.790

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ الهه شهبازی منشادی