کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
تعداد مقالات: 2
1. ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

مژگان جواهری؛ حسین وکیلی مفرد؛ محمدرضا امیری؛ علی اکبر خاصه


2. تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-138

سید محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی