کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه علمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

محمد حسن زاده؛ ناهید ناصری؛ فاطمه زندیان


2. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-76

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


5. سنجش جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-84

المیرا جنوی؛ بهروز شاهمرادی


6. مطالعه علم‌سنجی مقالات مروری حوزه پزشکی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-96

اسماعیل وزیری؛ منصوره فیض آبادی