کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پژوهش‌های حوزة مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها با رویکرد فراتحلیل

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-202

10.22070/rsci.2020.4943.1336

زیبا محمدزاده روشتی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی