کلیدواژه‌ها = مصورسازی علم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان


2. یک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1396-1387): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برون‌داد علمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-76

10.22070/rsci.2020.4724.1319

علی اکبر خاصه؛ محبوبه بانگ آور ماشک؛ حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری