تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تنکابن

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تنکابن

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتنکابن،

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی و نمایان کردن ساختار علمی و نقشه دانشی پژوهش‌های «حکمت» پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع علم‌سنجی بوده که به روش کتابخانه ای انجام‌شده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه استفاده شده است. منبع گردآوری اطلاعات و همچنین مبنای انجام پژوهش، اطلاعات موجود در پایگاه الکترونیکی اسکاپوس بوده است. در این پژوهش اطلاعات و کلیدواژه‌های 2295 سند علمی از پایگاه علمی اسکاپوس استخراج و پس از پالایش و استانداردسازی توسط متخصصان، به تحلیل هم واژگانی آن‌ها پرداخته شد. برای هریک از حوزه‌های موضوعی و کلیدواژه‌ها، نمودار ستونی شکل گرفت و سپس گراف‌های همسایگی و هم اشتراکی به کمک ماتریس هم رخدادی در نرم‌افزارهای R و Excel انجام و دندروگرام سلسله مراتبی آن ترسیم شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از ترسیم نقشه هم واژگانیِ مقالات مستخرج نشان داد که حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، کسب‌وکار، مدیریت و حسابداری، اقتصاد، اقتصادسنجی و مالی، علوم محیطی، علوم مهندسی، ریاضی و علوم تصمیم‌گیری، بیشترین کار پژوهشی را در دنیا در حوزه حکمت انجام داده‌اند و بیشترین کلیدواژه‌های همکار با حکمت، «دانش»، «اخلاق»، «آموزش»، «رهبری»، «تکنولوژی»، «شخصیت» و «کسب‌وکار» بوده است. همچنین برای تدوین نقشه دانش مربوط به پژوهش‌های حکمت، سازه‌های زیربنایی «رهبری حکیمانه»، «زیستْ فرهنگِ جهانی»، «آموزش حکمت عملی» و «خلاقیت حکمت بنیان» پیشنهادشده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که مفهوم حکمت با توجه به ظرفیت‌های گران‌سنگ آن، به‌ویژه در ایران، آن‌گونه که باید در نسبت با نیازهای اساسی جامعه موردتوجه قرار نگرفته و نیازمند توجهی مضاعف به مفهوم حکمت در ساحت نظر و عمل است.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CompilIng the Knowledge Map of Wisdom Research

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad Nourozian Amiri 1
  • Ali Khalkhali 2
  • Zohreh Shakibaei 3
1 PhD candidate in Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch
چکیده [English]

urpose: This research has investigated and demonstrated the scientific structure and knowledge map of the researches of wisdom.
Methodology: the study used scientometrics approach. The statistical population of this research consisted from all scientific documents registered at the Scopus. In this research, scientific documents were extracted from Scopus and their co-word analysis was done after standardization. For each subject area and the keywords, a column diagram was formed, and then neighboring and co-neighboring graphs were performed.
Findings: The findings showed that the fields of social sciences, computer science, business, management and accounting, economics, econometrics and finance, environmental sciences, engineering sciences, mathematics and decision-making sciences have done the most research work related to the study of wisdom. The most common words were wisdom, knowledge, ethics, education, leadership, technology, personality, and business. It is also proposed to develop the knowledge map of wisdom research, the main structures of "wise leadership," "living with universal culture," "teaching Practical wisdom" and "wisdom-based creativity ".
Conclustion: The results showed that the concept of wisdom with regard to large capacities, especially in Iran, was not considered for the basic needs of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • Scientometrics
  • Network analysis
  • Clustering
  • Knowledge map
آقایی، رضا؛ آقایی، میلاد؛ آقایی، اصغر/(1395). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر حوزه سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 15،148-125.

احمدی، حمید، عصاره، فرید. (1394). سیر تحول پژوهش‌های علم‌سنجی در ایران، کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی. رهیافت،60، 82-69.

احمدی، حمید؛ سلیمی، علی، زنگیشه، الهه. (1392). علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشه تولیدات علمی ادبیات تطبیقی در ایران. کاوش نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 3(11)، 28-1.

ارسطو. (1385). اخلاق نیکوماخوس، مترجم محمدحسن لطفی. انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، 212-208.

باب الحوائجی، فهیمه، زارعی، عاطفه، نشاط، نرگس، حریری، نجلا. (1393). نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 21(13، بهار و تابستان)، 1-24.

بیرانوند، علی؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاصفه؛ چشمه سهرابی، مظفر. (1396). ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّر سازی علم، فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. مقالات آماده انتشار، پذیرفته‌شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1396، شناسه دیجیتال
 DOI: 10.22055/SLIS.2017.24056.1416.

حاضری، افسانه؛ مکی زاده، فاطمه؛ بیک خورمیزی، فرزانه. (1395). تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4، 62-49.

حیدری، غلامرضا. (1388). علم‌سنجی: از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی، تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها. تهران: نشر کتابدار.

رضاقلیفامیان، علی. (1393). نیازسنجی پژوهشی بر پایه‌ی علم‌سنجی: مطالعه‌ای موردی در تولیدات علمی زبان‌شناسی ایران. مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی،331،582-565.

رضایی، نسا؛ اکبری، مرتضی؛ پاداش، حمید. (1396). ترسیم نقشه دانش نوآوری ایران بر اساس مقالات علمی پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 10(3)، 456-437.

زنگیشه، الهه؛ سهیلی، فرامرز؛ احمدی، حمید. (1394). تحلیل استنادی و هم نویسندگی پژوهشـگران حـوزه اسلام و علوم قرآنی در وب‌گاه علوم میان‌سال‌های 1993 تا 2012 و ترسیم ساختار علمی این حوزه. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 1(1)، 38-21.

سالمی نجمه، کوشا کیوان. (1392). مقایسه تحلیل هم‌استنادی و تحلیل هم واژگانی در ترسیم نقشه کتاب‌شناختی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران). پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹ (۱)، 266-253.

ستاری، سورنا. (1396). سخنرانی منتشرشده در سایت رسمی بنیاد ملی نخبگان،http://yon.ir/th3O7.

سهیلی، فرامرز؛ شعبانی، علی؛ خاصه، علی‌اکبر. (1394)، ساختار فکری دانش در حوزه‌ی رفتار اطلاعاتی: مطالعه‌ی هم واژگانی. تعامل انسان و اطلاعات،2(4)،36-21.

صدیقی، مهری. (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌های علمی (مطالعه موردی(. فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، 30(2)، 396-373.

صمیمی، مهدی؛ علوی، سید بابک. (1393). شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه‌ای اثربخشی رهبری توزیع‌شده؛ مطالعه موردی چندگانه تیم‌های مؤسس گرایش تحصیلی بین‌رشته‌ای در دانشگاه صنعتی شریف. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 2، 42-1.

عرفان منش، محمدامین؛ مروتی اردکانی، مرضیه؛ ایرانی، سپیده. (1395). ترکیب اعضای هیئت تحریریه نشریات به‌عنوان شاخصی از میان رشتگی: مطالعه موردی نشریات علوم اجتماعی و انسانی کشور. فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی 19(1)، 107-81.

فاتح راد، مهدی؛ نقوی، محمدحسین. (1393). دانشگاه حکمت بنیان قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

مرادی، مرتضی. (1394). ارائه یک مدل سازمان حکمت محور در ادارات دولتی. مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، 22، 209-185.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی سمت، دانشگاه شاهد، تهران.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1391). نقش و جایگاه مطالعات علم سنجی در توسعه. فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، 27(3)، 736-723.

یعقوب نژاد، محمدهادی. (1396). هندسه علوم از نگاه علم‌شناسی با تأکید بر علوم انسانی اسلامی. مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، 3(1)، 127.

Baltes، P.B. Staudinger، U. M. Maercker، A. Smith، J. (1995). People‌ nominated as wise: a comparative study of wisdom-related knowledge. Psychological Aging، 10، 155-66.

Bernard، M. David. R. & Kimberley، B. B. (2009). Wisdom principles as a metatheoretical basis for evaluating leadership. The Leadership Quarterly، 20: 177–190.

Birren، E. B. & Fisher، L. M. (1990)، “The elements of wisdom: overview and integration. In R. J. Sternberg (Ed.)، Wisdom: Its nature، origins، and development”، pp. 332-317، Cambridge: Cambridge University Press.

Braun، T. W. Glänzel، and A. Schubert. 1985. Scientometric Indicators. A 32-Country Comparative Evaluation of Publishing Performance and Citation Impact. Singapore/Philadelphia: World Scientific Publications.

Callon، M. J. Law، and A. Rip(Eds). 1986a. Mapping the dynamics of science and technology: Sociologoy of sience in the real world. London: The Macmillan Press 1، td.

Chang، Y. Huang، M. & Lin، C. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword،bibliographical coupling، and co-citation analyses. Scientometrics، 105(3)، 2071-2087.

Chappell، Philip (2017)، Interrogating your wisdom of practice to improve classroom practices، ELT Journal، Volume 71، Issue 4، 1 October 2017، Pages 433–444، https://doi.org/10.1093/elt/ccx004.

Coulter، N. Monarch، I. & Konda، S. (1998). Software engineering as seen through its research literature: A study in co‐word analysis. Journal of the American Society for Information Science، 49(13)، 1206-1223.

David Yun Dai & Huai Cheng (2017) How to Overcome the OneTrack Mind: Teaching for Creativity and Wisdom، Roeper Review، 39:3، 174-177، DOI: 10.1080/02783193.2017.1318659.

Ding، Y. Chowdhury، G. G. & Foo، S. (2001). Bibliometric cartography of information retrieval research by using co-word analysis. Information processing & management، 37(6)، 817-842.

Hu، C.P. Hu، J.M. Deng، S.L. & Liu، Y. (2013). A co-word analysis of Library and Information Science in China. Scientometrics، 97(2)، 369-382.

Lee، B. & Jeong، Y. I. (2008). Mapping Korea’s national R&D domain of robot technology by using the co-word analysis. Scientometrics، 77(1)، 3-19.

Maxwell.Nicholas، (2013)، From Knowledge to Wisdom: Assessment and Prospects after Three Decades، INTEGRAL REVIEW، June 2013، Vol. 9، No. 2.

Milojevic، S. L. Leydesdorf. 2013. Information Metrics (iMetrics): A Research Specialty with a Socio-Cognitive Identity? Scientometrics 95 (1): 141-157.

Pesut.Daniel J. Thompson.Sarah A. (2018)، Nursing leadership in academic nursing: The wisdom of development and the development of wisdom، Journal of Professional Nursing،vol 34.2. Published - Mar 1 2018، pp122-127.

Po Keung Ip، (2011)، “Practical wisdom of Confucian ethical leadership: a critical inquiry”، Journal of Management Development، 30 (7/8)، 685-696.

Pritchard، A. (1969). "Statistical bibliography or bibliometrics?. Journal of Documentation. Vol. 25، No. 4، 343-349.

Ravikumar، S. Agrahari، A. & Singh، S. (2014). Mapping the intellectualstructure of scientometrics: a co-word analysis of the journal Scientometrics(2005–2010). ScientometricS 102 (1)، 929-955.

Rooney D. McKenna B. & Liesch P. 2010، Managing wisdom in the knowledge economy، Oxford: Routledge.

Schubert، A. (2002). The Web of Scientometrics. A statistical overview of the first 50 volumes of the journal. Scientometrics، 53(1)، 3-20.

Small، M. W. (2004). Wisdom and now managerial wisdom: do they have a place in management development programs? Journal of Management Development، 23 (8)، 761- 774.

Staudinger، U. M. Lopez، D. F. & Baltes، P. B. (1997)، “The psychometric location of wisdom-related performance: intelligence، personality، and more”، Personality and Social Psychology Bulletin، 23(11)، 1200-1214.

Sternberg RJ. (1990)،Wisdom: Its nature، origins، and development. Cambridge University Press; New York.

Tague-Sutcliffe، J. M. (1992). An introduction to Informetrics. Information Processing & Management، 28، 1–3.

Vaughan، L. Yang، R. & Tang، J. (2012). Web co-word analysis for business intelligence in the Chinese environment. Aslib Proceedings، 64(6)، 653-667.

Wang، L.Y. Zhang، Z.Q. & Wei، J.Z. (2011). A study on foreign research subjects of library and information science based on the co-word analysis during the last ten years. Journal of intelligence، 30(3)، 50-58.

White، H. D. & Griffith، B. C. (1981). Author cocitation: A literature measure of intellectual structure. Journal of the American Society for information Science، 32(3)، 163-171.