دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-216 
2. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

صفحه 1-16

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


6. الگوی مطلوب ترویج علم در شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا.

صفحه 77-98

عیسی زارعی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده


10. ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 161-178

ربابه منصورکیائی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ فرامرز سهیلی