دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه چارچوب تحلیل داده های شبکه ای در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22070/rsci.2021.14578.1503

محمد خلیلی؛ حمزه علی نورمحمدی نورمحمدی؛ نادر نقشینه


مدل معنایی حوزه امنیت اطلاعات: استخراج شبکه مفاهیم با رویکردتحلیل انتشارات علمی و دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22070/rsci.2022.14656.1511

عادله آهنگر؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


ساختار فکری دانش در حوزه بازیابی اطلاعات: مطالعه هم‌واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22070/rsci.2022.14569.1501

اسماعیل بیگدلو


بررسی گذشته‌نگر زمینه‌های مطالعاتی بین‌المللی در کتابداری و علم اطلاعات با استفاده از تکنیک طبقه‌بندی خودکار (2019-1945)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22070/rsci.2022.15372.1538

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع


ارزیابی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی دانش‌آموزان با تمرکز بر ویژگی‌های کالبدی فضای باز در مدارس ابتدایی: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.22070/rsci.2022.15591.1551

فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری


تحلیل علم‌سنجی و الگوهای هم‌نویسندگی و استناد مقالات منتشرشده در نشریات وب آو ساینس کشورهای ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22070/rsci.2022.14765.1513

فاطمه علی نژاد چمازکتی؛ سعیده میرحق جو لنگرودی


آسیب‌ها و راهکارهای ارزیابی بروندادهای پژوهشی علوم انسانی: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22070/rsci.2022.16133.1583

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


هوافضا: مطالعه‌ علم‌سنجی و تحلیل سنجه‌های مرکزیت شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22070/rsci.2022.15902.1568

سمیه قویدل؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرشید دانش؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


عوامل موفقیت در فعالیت‌های پژوهشی بر اساس تجربیات پژوهشگران برتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22070/rsci.2022.16059.1581

علی منصوری؛ الهه ابراهیمی درچه


تحلیل مقایسه‌ای عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه‌های منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22070/rsci.2022.16043.1580

هما ارشدی؛ مریم اخوتی


ترسیم نقشه دانش تولیدات حوزه مدیریت بحران و مخاطرات در پایگاه اسکوپوس 1973-2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22070/rsci.2022.15968.1569

مینا اکبری جاوید؛ سعید غفاری


نقش بازی‌وارسازی در مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات بر مبنای مطالعات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس: یک مطالعه علم ‏سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22070/rsci.2022.16239.1592

اعظم آقایی میرک آباد؛ زویا آبام؛ امیر غائبی


تحلیل خوشه‌ای توسعه دانش در حوزه استخراج دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22070/rsci.2022.16414.1599

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی آهقی


مقایسه عناصر بازنمونی موجود در شبکه استنادی فهرست منابع پیشنهاده پژوهش از نظر سنجش شباهت متنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22070/rsci.2022.16357.1596

ساناز رهروانی؛ جواد عباس پور؛ مهدیه میرزابیگی؛ حمیدرضا جمالی


مطالعه وضعیت بهره‌وری، کارایی و نفوذ علمی پژوهشگران در حوزه داده‌های پیوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22070/rsci.2022.16188.1588

رقیه قربانی بوساری؛ میترا قیاسی؛ سید علی اصغر رضوی


شناسایی و تبیین شاخص‌های نخبگی و ارائه چارچوبی برای کشف نخبگان علمی در علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22070/rsci.2022.16029.1577

فائزه نجاتی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


بررسی عملکرد پژوهشگران حوزه‌ی هستی شناسی با استفاده از شاخص‌های علم سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22070/rsci.2022.15249.1532

محمدحسن عظیمی؛ زینب محمدی


بررسی شاخص‌های ارزیابی و بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی رشته‌ی نقاشی دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22070/rsci.2023.16334.1594

امیر عابدی؛ لاله صمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


مطالعه مقایسه‌ای شاخص های هرش و اف.دبلیو.سی.آی در ارزیابی آثار پژوهشگران: مورد مطالعه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22070/rsci.2023.16643.1610

علیرضا بهمن آبادی؛ طیبه شهمیرزادی؛ مازیار امیرحسینی


تحلیل مبتنی بر نگاشت ساختار فکری دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22070/rsci.2023.16194.1589

فرحناز ابوک؛ شعله ارسطوپور؛ رضا خواجوی


تحلیل موضوعی پژوهش‌های مرتبط با اطلاعات نادرست و گمراه کننده در حوزه کووید 19 در پایگاه استنادی وب آو ساینس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22070/rsci.2023.16634.1608

راضیه فرشید؛ رویا وصال آزاد؛ نصرت ریاحی نیا


تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه‌های علمی اجتماعی لینکدین و ریسرچ‌گیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22070/rsci.2023.16945.1624

فاطمه عبداللهی؛ سیده سارا موسوی؛ نصرت ریاحی نیا


مرور نظام‌مند و تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های علمی در حوزه توسعه کارآفرینی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22070/rsci.2023.17194.1644

فاطمه آموسی؛ صفر فضلی؛ زهرا آراستی؛ سید مجید الهی


ترسیم ساختار علمی حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی با استفاده از تحلیل ‌هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22070/rsci.2023.17126.1636

حسین احمدی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ مهشید شیردوانی


تحلیل نقشه‌های علم‌سنجی در تولیدات علمی پیرامون مسیر پیشرفت حرفه‌ای حسابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22070/rsci.2023.17152.1640

زهرا عضدی؛ محمود معین الدین؛ نسیم شاه مرادی


تحلیل وضعیت همکاری دانشگاه و صنعت از بعد حمایت مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22070/rsci.2023.17457.1654

مهناز کمانی؛ علی منصوری