بررسی حضور مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده توسط اسکوپوس در رسانه‌های اجتماعی از2010-2018

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران،ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

4 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان حضور مقاله‌های مجلات ایرانی نمایه شده توسط اسکوپوس در رسانه‌های اجتماعی از 2010 تا 2018 انجام شد. در این پژوهش مقاله‌های دارای بیشترین نمرة آلتمتریک مشخص شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و با استفاده از شاخص‌های آلتمتریک جهت ارزیابی مقالات مجلات ایرانی انجام شده‌است. در این راستا پایگاه‌های آلتمتریک اکسپلورر و اسکوپوس مورد استفاده قرارگرفت. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و مایکروسافت اکسل انجام شد.
یافته‌ها: از کل مقالات جامعه پژوهش، 1595 مقاله دارای پوشش آلتمتریک معادل2.1درصد است. مقالات دارای پوشش، اکثرا در حوزه پزشکی هستند. شبکة اجتماعی مندلی95.8 درصد، توییتر80.1 درصد، سایتیشن دایمنشن70 در صد و فیس بوک با 13.9 در صد مهمترین رسانه‌های اجتماعی برای انعکاس مقالات بودند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مقاله‌های منتشر شده درمجله‌های ایرانی نمایه شده در اسکوپوس در حوزه پزشکی از پوشش آلتمتریک نسبتا مناسبی برخوردار بوده‌اند و به میزان گسترده‌تری در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند و توجه بیشتری را نیز از سوی کاربران این رسانه‌ها دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the presence of Iranian journals’ articles indexed by Scopus via social media during 2010-2018

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mirhosseini 1
  • Marzieh Golchin 2
  • Ali reza Isfandyari- Moghaddam 3
  • Aliakbar Famil Rohani 4
  • Atefeh Zarei 3
1 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
3 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
4 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Present study has investigated the presence of Iranian Journals’ articles indexed by Scopus via social media during 2010-2018. In this study, the articles with the highest altmetric scores were identified.
Methodology: This is a descriptive study and has used altmetric indicators for evaluating Iranian Journals ‘articles. Altmetrics databases such as altmetric Explorer and Scopus were used in this respect. Data analysis was performed using Microsoft Excel and SPSS software.
Findings: The results showed that out of the total articles of the research community, 1595 articles have an almetric covering of 2.1%. They are mostly in the field of medicine. Mendeley's social network (95.8%), Twitter (80.1%), Citations Dimensions (70%) and Facebook with (13.9%) were the most important social media used.
Conclusion: The present study showed that the articles published in Iranian journals indexed by Scopus in the field of medicine had relatively good altimetric coverage and were more widely shared on social media and receive more attention from users of these media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Article Level Index
  • Altmetric Activity
  • Altmetric Score
  • social media