اخبار و اعلانات

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399

مطالعه بیشتر

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398

کسب رتبه "الف" نشریه در رتبه‌بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398

مطالعه بیشتر

مجوز علمی- پژوهشی نشریه

ا *اطلاعیه مهم دفتر پژوهش نامه علم سنجی : براساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 95/11/27 با اعتبار علمی _پژوهشی به نشریه پژوهش نامه علم سنجی از شماره 1 بهار و تابستان 94موافقت شد.  

مطالعه بیشتر