اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 530
تعداد پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش 298

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 93
تعداد مشاهده مقاله 22587
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21482
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 243 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 161 روز
درصد پذیرش 33 %