اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 513
تعداد پذیرش 165
تعداد عدم پذیرش 300

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 33189
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 160 روز
درصد پذیرش 32 %