اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 611
تعداد پذیرش 190
تعداد عدم پذیرش 378

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 220
تعداد مشاهده مقاله 196156
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 135739
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 192 روز
درصد پذیرش 31 %