اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 511
تعداد پذیرش 171
تعداد عدم پذیرش 287

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 17312
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17097
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 245 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 33 %