مطالعه آلتمتریک بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به برونداد‌های علمی پژوهشگران ایرانی با محوریت ویروس کرونا و ویروس‌های هم خانواده در رسانه‌های اجتماعی صورت پذیرفته است.
روش: پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 968 برونداد علمی است که طی سال‌های مختلف توسط پژوهشگران ایرانی در خصوص ویروس کووید 19 یا ویروس‌های هم خانواده آن نوشته شده است.
یافته ها: 38 درصد از بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی،3322 بار در رسانه‌های اجتماعی، 206 بار در اخبار و بلاگ‌ها، 39 بار در اسناد سیاست‌گذاری و پتنت‌ها، 12 بار در سایر منابع و سه بار در منابع علمی مورد توجه قرار گرفته‌اند. میانگین نمرات آلتمتریک مقالات ایرانی منتشر شده درخصوص ویروس کرونا برابر با 9.6 است و بیشترین میزان توجه به این مقالات در رسانه‌ اجتماعی توییتر اتفاق افتاده است.
نتیجه‌گیری: مقالاتی با موضوعات درمان کرونا با استفاده ازسلول‌های بنیادی، مبارزه ایرانیان با ویروس کرونا با وجود تحریم‌ها، نحوه عملکرد بویایی افراد در هنگام ابتلا به ویروس کرونا، و تاثیر ویروس کرونا بر سکته مغزی بیماران که در طی ماه‌های اخیر توسط پزشکان، پژوهشگران وحتی عامه مردم مورد توجه بوده در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشترین حضور را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Altmetric Study of Scientific Outputs of Iranian Researchers in Coronavirus

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • zohreh moghiseh 2
1 Business Management and Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the level of attention paid to the scientific outputs of researchers focusing on the Coronavirus and family viruses on social media.
Method: The present study is a descriptive study that has been conducted using scientometric and altmetrics indicators. The research population includes 968 scientific outputs, which have been written by Iranian researchers in different years about COVID 19 or its family viruses.
Results: 38% of scientific outputs, 3322 times in social media, 206 times in news and blogs, 39 times in policy and patents, 12 times in other sources, and three times in scientific sources have been considered. The average Altmetric scores of Iranian articles published on the Coronavirus are 9.6, and the most attention to these articles occurred on Twitter.
Conclusion: articles by Iranian researchers on the treatment of Coronavirus using stem cells, Iranians fighting the Coronavirus despite sanctions, how people smell when infected with the Coronavirus and, the effect of the virus Patients with coronary artery stroke received the highest altimetric scores. The topics that have been considered by doctors, researchers, and even the general public in recent months have also attracted the most attention on social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • social media
  • Scientometrics
  • Altmetric
  • Iran