همبستگی بین رتبه بندی دانشگاه‌ها به دو روش کتاب‌سنجی محض و داوری غنی شده با کتاب‌سنجی: نمونه مورد مطالعه نظام تعالی پژوهش انگلیس و نظام های رتبه‌بندی معتبر جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه خلیج فارس- بوشهر- ایران

چکیده

هدف: برخی رتبه‌بندیهای دانشگاهی مانند چارچوب تعالی پژوهش (رف)، برای دستیابی به کیفیت بالاتر، از روش داوری استفاده می‌کنند. با این حال، کارآیی این روش پایین است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همگرایی نتایج رتبه‌بندیهای دارای رویکرد متفاوت به داوری، همبستگی نمره‌های دانشگاه‌های انگلیس را در «رف» و سامانه‌های رتبه‌بندی معتبر لایدن، شانگهای، کیو-اس و تایمز بررسی می‌کند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به روش اسنادی با رویکرد تحلیل محتوای کمی انجام شده‌است. داده‌ها به روش سرشماری گردآوری و با تحلیل همبستگی و رگرسیون تحلیل شده‌اند.

یافته‌ها: قوت همبستگی نمره دانشگاه‌ها در «رف» با «تایمز» و «کیو-اس» قوی، با «شانگهای» متوسط و با ابعاد «لایدن» از ضعیف تا قوی است. نمره کل در «کیو-اس» متاثر از گرایش پزشکی است. تاثیر گرایش موضوعی بر نمره در برخی ابعاد سامانه لایدن مشاهده می‌شود.

نتیجه‌گیری: رتبه‌بندی مبتنی بر داوری غنی‌شده با کتاب‌سنجی، همگرایی قوی و در نتیجه مشابهت بالایی را با روش مبتنی بر تلفیق کتاب‌سنجی با امار عملکردی و نظرسنجی نشان می‌دهد. اما تلفیق کتاب‌سنجی با آمار عملکردی صرف مشابهت متوسطی با آن دارد و نمی‌تواند جایگزین آن شود. تاثیر گرایش موضوعی بر نتایج رتبه-بندی، کاربرد این نتایج برای مقایسه دانشگاههای دارای پوشش موضوعی متفاوت را به چالش می‌کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Correlation Study of Bibliometric-Based and Informed-Peer-Review University Rankings: The Case of UK Research Excellence Framework (REF) and World's Prestigious University Ranking Systems

نویسندگان [English]

  • Somayeh Hesabi 1
  • Hajar Sotudeh 2
  • Zahra Yousefi 3
1 M. A. in Knowledge & Information Sciences, Faculty of Education & Psychology,Shiraz University. Shiraz, Iran
2 Associate Professor , Department of Knowledge & Information Sciences, Faculty of Edu-cation & Psychology, Shiraz University. Shiraz, Iran
3 Department of Knowledge and Information Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, 75169, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Some university ranking systems like REF involve reviewing to achieve high-quality university performance evaluations. However, the method is lower in efficiency. Exploring a sample of British universities evaluated by REF (2014), the present study investigates the correlation between REF scores and the world’s prestigious university rankings to reveal the convergence of the results obtained from different methods.
Methodology: This is a documentary study with a quantitative content analysis approach following a census data gathering method. Correlation and regression analyses are applied to analyze the data.
Findings: UK universities’ scores in REF are significantly correlated to theirs in international ranking systems. They are highly correlated to QS and THE’s, while being moderately associated with ARWU’s, and weakly-to-strongly correlated to Leiden’s. The regression analyses show no significant effects by subject coverage on the overall scores, except for medical tendency's effect on QS. However, subject coverage affects some dimension scores.
Conclusion: The results of the university ranking informed by peer review are highly correlated to those enriched by performance statistics and surveys, but moderately correlated to those enriched by just performance statistics. The subject coverage impact on the rankings challenges the application of the results in comparing universities with different subject coverages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • REF
  • THE
  • QS
  • ARWU
  • Leiden