داوران

 

* لینک دانلود راهنمای داوری یک مقاله در نشریه پژوهش نامه علم سنجی

 


 

فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

دانلود فهرست داوران سال 1398

 

*فهرست کل داوران پژوهش نامه علم سنجی:

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهرا اباذری هیات علمی/دانشگاه آزاد،واحدتهران شمال
سعیده ابراهیمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، فارس
صنم ابرهیم زاده گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/ دانشگاه الزهرا
حمید احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
مریم اخوتی عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شعله ارسطوپور هیات علمی
قاسم آزادی سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سعید اسدی دانشیارعلم اطلاعات ودانش شناسی،دانشگاه شاهد
علیرضا اسفندیاری مقدم دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
رضیه اسماعیل پور هیات علمی
امیر رضا اصنافی استادیار/دانشگاه شهید بهشتی
رشا اطلسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا بهمن آبادی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
مریم پاکدامن استادیار
مهری پریرخ استاد/دانشگاه فردوسی مشهد
رؤیا پورنقی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
پگاه تاجر دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
محمد توکلی زاده رئیس دانشکده
سمیه جعفری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
علی جلالی دیزجی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا جمالی دانشیار/دانشگاه خوارزمی
المیرا جنوی گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
محسن حاجی زین العابدینی استاد راهنما و استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
امیرهوشنگ حیدری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- مدیر گروه آینده پژوهی
الهه حسینی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا.
محمد حسن زاده استادیار/دانشگاه ترییت مدرس
الهه حسن زاده دیزجی کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
علی اکبر خاصه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور.
محمد خندان گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
میثم داستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
فرشید دانش تحلیلهای هم واژگانی، هم نویسندگی و هم رخدادی استادیار گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
فریبرز درودی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رضا رجبعلی بگلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
فروغ رحیمی ارزیابی مجلات، تحلیل استنادی، رتبه بندی، علم سنجی عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران
مهدی رحمانی دانشگاه تهران- ایران
مریم رزمگیر دانشگاه علوم پزشکی ایران
رسول زوارقی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
هاجر ستوده عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز
سمیرا سلیمان پور دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرامرز سهیلی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور
فاطمه شیخ شعاعی استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شقاقی شایستگی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
بابک شمشیری عضو هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز
محمدکریم صابری عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان
منصوره صراطی شیرازی استادیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
لاله صمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
نادیا صنیعی دانشجوی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با زمینۀ تحقیقاتی علم سنجی
بهجت طاهری دولت آبادی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عاصفه عاصمی دانشگاه بوداپست
جواد عباس پور استادیاردانشگاه شیراز
ساجده عبدی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه علم سنجی
محمدامین عرفان منش استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
فریده عصاره مدیر قطب مدیریت دانش دانشگاه شهید چمران اهواز
هاشم عطاپور عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمد علائی آرانی دانشگاه کاشان / کتابدار و مدرس
امیر غائبی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران
رحمت الله فتاحی عضو هیئت علمی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی فرحبخش گروه حقوق، دانشگاه شاهد
محبوبه فرزین یزدی علم سنجی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی/دانشگاه الزهرا (س)
سپیده فهیمی فر عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
فاطمه فهیم نیا دانشیار/دانشگاه تهران
علی حسین قاسمی عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
محمدرضا قانع دانشیار/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری
رقیه قضاوی خوراسگانی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم یقطین دانشگاه
معصومه کربلا آقایی کامران دانشگاه الزهرا
رضا کریمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، ایران
آتوسا کوچک Shahid Chamran university of Ahvaz
مرتضی کوکبی استاد/دانشگاه شهید چمران
علی گزنی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
احسان محمدی پژوهشگر پسادکترا دانشگاه نورث وسترن آمریکا
مهدی محمدی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
حیدر مختاری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور
شیما مرادی هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مهدیه میرزابیگی مربی/دانشگاه
اسماعیل مصطفوی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد
رحمان معرفت عضو هیات علمی
زهره مقیسه گروه سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه مکی زاده دانشگاه یزد
اشرف ملکی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز
سعید ملک محمدی تحلیل استنادی، کتاب سنجی مسول چاپ و نشر معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
علی منصوری دانشگاه اصفهان
یزدان منصوریان دانشیار/دانشگاه خوارزمی
محمدجواد منصورزاده گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
موسی یمین فیروز استادیاردانشگاه زابل
جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
افشین موسوی چلک استادیار/دانشگاه پیام نور
زهرا ناصری دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه
لیلا نامداریان عضو هیئت علمی ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)
لیلا نعمتی انارکی عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایران
ملیحه نیک کار دانشگاه پیام نور
فاطمه نویدی کارشناس اداره استاندارد پژوهشگاه فضایی ایران
حمزه علی نورمحمدی دانشگاه شاهد
عبدالرضا نوروزی چاکلی مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش، دانشگاه شاهد
اسماعیل وزیری دانشگاه زابل
زهرا یوسفی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه خلیج فارس- بوشهر- ایران
امیر وفائیان دانشجوی دکتری- علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه خوارزمی