نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه معیارها و شاخص‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی


2. بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه-صنعت و تجاری‌سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌‌آف در ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-146

منصوره صراطی شیرازی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو