دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-198 
3. بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صفحه 15-28

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی؛ فرامرز سهیلی