کلیدواژه‌ها = نمودار راهبردی
تعداد مقالات: 3
1. ترسیم نقشه موضوعی مقالات حوزه تربیت اخلاقی نمایه شده در پایگاه وب‌آوساینس طی سال‌های 2000-2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22070/rsci.2021.5818.1433

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه؛ محمدجواد زارعان


2. کتاب‌سنجی و نگاشت هم‌رخدادی واژگان در حوزه داده‌های پیوندی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-116

10.22070/rsci.2020.4904.1333

الهه حسینی؛ امیر غائبی؛ رؤیا برادر


3. ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-56

10.22070/rsci.2018.696

مریم امامی؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرامرز سهیلی