کلیدواژه‌ها = شاخص‍های استنادی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح انطباق شاخص‍های استنادی و سنجه‍های جایگزین نرمال‍شده در رتبه‍بندی مجلات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

سعیده ابراهیمی؛ علیرضا فلاح زاده؛ قاسم سلیمی