کلیدواژه‌ها = اقتصاد خلاق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان