سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه شاهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: امروزه وب، اصلی‌ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به‌شمارمی‌رود و کتابخانه‌های دانشگاهی با عرضه خدمات خود از طریق وبگاه کتابخانه، موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم‌می‌سازند؛ ازسوی‌دیگر، یکی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دستیابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم‌موضوع است؛ بدین منظور، همواره سیاهه‌ای از عناوین، کلیدواژه‌ها و توصیف‌هایی که احتمال‌دارد رتبه‌های برتر را کسب‌کنند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ‌می‌شوند. به‌منظور بازیابی موفق اطلاعات در وب‌سایت‌ها بررسی میزان تراکم کلمات کلیدی، یکی از عوامل اصلی به‌شمارمی‌آید. این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌دادن به این مسئله است که «کتابخانه­های دانشگاه­های ایران تا چه اندازه و چگونه از کلمات کلیدی در طراحی وبگاه‌های خود استفاده‌می­کنند؟».
                           
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا انجام‌شده‌است. جامعة پژوهش، پانزده وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابع وزرات علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران را شامل می‌شود. نرم‌افزار تحلیل‌گر تراکم کلمات کلیدی، گردآوری داده‌ها را انجام‌داده‌است.
                           
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان‌می­دهند که درمجموع، هیچ‌یک از کتابخانه­های دانشگاهی مورد مطالعه، در وب‌سایت خود از کلمات کلیدی مناسب استفاده‌نکرده‌اند؛ دراین‌میان، وب‌سایت کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به دلیل استفاده از کلمات کلیدی پربسامد و مرتبط در ابربرچسب‌های اصلی، توانسته‌است میزان رؤیت‌پذیری بالایی را کسب‌کند؛ همچنین در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی، دانشگاه تهران در موتور جستجوی گوگل، رتبه‌ای بالا را به خود اختصاص‌داده‌است.
                           
نتیجه‌گیری: تحلیل نتایج، بیانگر این امر است که استفاده از تراکم کلمات کلیدی و همچنین، توجه به اهمیت برچسب‌ها در وب‌سایت‌ها، می‌تواند نقشی مهم را در بالابردن رتبه سایت و افزایش رؤیت سایت ایفاکند که [این امر]، باعث تحقق بازیابی موفق کتابخانه‌های دانشگاهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring keyword density of websites of MSRT universities’ Libraries

نویسندگان [English]

  • Tahoora Sajed 1
  • Hamzeh ali Nourmohammadi 2
  • Saeid Asadi 3
1 M.A. student of Knowledge and In-formation Science, Shahed University
2 Associate Professor, Department of Knowledge and In-formation Science, Shahed University
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahed University
چکیده [English]

Purpose: Web is the most important medium for access and dissemination of information and therefore, academic libraries have developed websites for communication. Having a website with the highest ranking is a target for each university. As a result, they provide a list of titles, keywords and descriptions likely to promote their rank. Density keywords enhance the quality of information retrieval. This research aims to investigate the quantity and quality of keyword density on Iranian university websites.
Methodology: This research was done with a content analysis approach. Research population consisted of fifteen websites related to the central libraries of MSRT universities in Tehran. Data analysis was done using a keyword density analyzing application software.
Findings: the survey indicated that none of the studied libraries had used proper keywords in their websites. The central library of the University of Tehran scored the highest visibility because it used more relevant keywords in its website tags. This library also ranked high in Google search results.
Conclusion: The research revealed that using keywords density and proper tag content on library websites can remarkably enhance library website rank and visibility which leads to better retrieval.
=matnechekideenglishboldChar>Keywords: keyword Density, Web Design, University Central Library, Meta Tag.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Design
  • University Central Library
  • meta tag
امین‌پور، فرزانه. (1390). روش‌های ارتقای رتبه وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29(127)،115-125.
درخوش، ملیحه. (1385). بررسی وضعیت استفاده از ابربرچسب‌ها در وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران. در مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای وب‌سایت‌های دانشگاهی، ایران، بابل (ص 301-3012). تهران: کتابدار.
شعبان‌زاده، مریم، موسوی‌چلک، افشین و شریفی، شهرزاد. (1385). بررسی تأثیر تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های صنعتی تحت پوشش وزارت علوم شهر تهران. در مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای وب‌سایت‌های دانشگاهی، ایران، بابل (ص 99-115). تهران: کتابدار.
مردانی‌نژاد، علی و دانش، فرشید. (1391). ارزیابی تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت‌های برتر کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 57، 263-284.
مردانی‌نژاد، علی و فرهادی، آیدا. (1391). بررسی وضعیت تراکم کلمات کلیدی در ساختار وب‌سایت‌های واحدهای آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. فصلنامه یادگیری الکترونیکی مدیا، 1(12)، 28-37.
مسگرپور، بیتا. (1388). مقایسه رتبه‌های کشوری، منطقه‌ای و جهانی وب‌سایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران. مجله پژوهشی حکیم، 3(12)، 18-29. 
Hajizeinolabedini, M., Maktabifard, L., & Osareh, F. (2006). Collaboration analyses of World National Library website via webometric methods. In Proceedings of 10th International Workshop on Webometrics, Scientometrics and Informetrics & Seventh COLLNET Meeting, Nancy, France: 215-226.
Osareh, F. (2003). Mapping the structure of library & information schools (LIS) websites using cluster and multidimensional. In The 9th International Conference on Scientometrics and Informetrics, Beijing, China.
Smith, A. (2004). ANZAC Webometrics: exploring Australasian web structures. Retrieved from http:// www.Vum.ac.nz /staff/ alstair _ smith