دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-130 
4. تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

صفحه 43-56

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان


5. مروری بر رسم نقشۀ‌ علم و روش‌شناسی آن

صفحه 57-76

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی