نویسنده = مریم یقطین
همبستگی تحلیل استنادی کمی و عقیده کاوی بافتارهای استنادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22070/rsci.2021.13633.1465

خدیجه جوکار؛ مریم یقطین؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی


همبستگی نتایج سامانه‌های رتبه‌بندی نمایه نیچر و لایدن با تایمز و کیو-اس

دوره 7، شماره 14، مهر 1400، صفحه 157-172

10.22070/rsci.2020.5488.1384

مریم مشتاق؛ هاجر ستوده؛ مریم یقطین؛ طاهره جوکار