نویسنده = منصوره فیض آبادی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری