نویسنده = مصطفی رستمی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار دانش در پروانه های ثبت اختراع حوزه کشف دانش: مصورسازی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

مصطفی رستمی؛ فرامرز سهیلی؛ علی اکبر خاصه