نویسنده = یعقوب نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر نظریه های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

رضا کریمی؛ یعقوب نوروزی


2. ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آو‌ساینس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-148

فرشته سوری؛ یعقوب نوروزی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی