نویسنده = علی شرفی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رویکرد حوزه‌های سنجش تولیدات علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

علی شرفی؛ حمزه علی نورمحمدی