نویسنده = یزدان منصوریان
تعداد مقالات: 2
1. تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-56

10.22070/rsci.2016.468

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان