کلیدواژه‌ها = ترسیم ساختار علم
تعداد مقالات: 3
1. ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1397

مریم امامی؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرامرز سهیلی


2. تحلیل مقالات حوزه ارتباطات علمی با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

طیبه سهرابی؛ سعید غفاری