کلیدواژه‌ها = استناد
تعداد مقالات: 5
1. رویکردی موضوع محور به مدل پیش بینی استناد از طریق سنجه های وبی در نظام های مندلی، فیگ شر، پلاس و اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1399

سعیده ابراهیمی؛ زهرا چناری؛ طاهره جوکار


4. تحلیل رابطۀ میان تولیدات علمی کشورهای برتر جهان و میزان ثبت اختراع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-119

محمد باقر نگهبان


5. تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-70

لاله صمدی؛ غلامرضا فدایی