کلیدواژه‌ها = استناد
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در پایگاه وب آو ساینس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 99-114

10.22070/rsci.2020.5204.1354

سعید غفاری؛ وحید قره بقلو؛ مریم رضاقلی زاده شیروان


5. تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-70

10.22070/rsci.2016.382

لاله صمدی؛ غلامرضا فدایی