کلیدواژه‌ها = تعامل میان‌رشته‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تعامل میان‌رشته‌ای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 273-296

10.22070/rsci.2020.5717.1419

سمیه جعفری نایینی؛ محمدرضا قانع؛ رضا بوستانی