کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142

10.22070/rsci.2018.616

محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ سیده سمیه احمدی مینق


2. تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-62

10.22070/rsci.2016.492

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی