کلیدواژه‌ها = : تحلیل استنادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکترای روان‌شناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-98

10.22070/rsci.2016.470

عبدالعظیم پناهی؛ عصمت مومنی؛ محمد اکبری؛ عالیه کمال نژاد