کلیدواژه‌ها = کشاورزی استان کرمانشاه
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم ساختار حوزه‌های علمی با استفاده از روش هم‌واژگانی: مطالعۀ موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-96

10.22070/rsci.2017.795

پریسا شکریه زاده؛ ابراهیم زال زاده؛ فرامرز سهیلی