کلیدواژه‌ها = مصورسازی
تعداد مقالات: 2
2. ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-193

10.22070/rsci.2018.613

ندا نظربلند؛ رضوانه رحمانی؛ مهدی رحمانی؛ محمدامین عرفان منش