کلیدواژه‌ها = متن‌کاوی
مدل‌سازی موضوعی مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه غدد درون‌ریز و متابولیسم در پایگاه استنادی وب علوم

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 49-68

10.22070/rsci.2020.5813.1432

ام البنین اسدی قادیکلایی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی؛ فهیمه باب الحوائجی


مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان

دوره 7، شماره 13، فروردین 1400، صفحه 159-182

10.22070/rsci.2020.4922.1335

مهناز ایران منش؛ مجتبی عزیزی؛ محمد توکلی زاده راوری