کلیدواژه‌ها = رقابت پذیری علمی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-84

المیرا جنوی؛ بهروز شاهمرادی