کلیدواژه‌ها = هوشمندی رقابتی
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمد رضا آهنچیان