کلیدواژه‌ها = علوم شناختی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-76

10.22070/rsci.2018.771

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


2. تنوع و پراکندگی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه فناوری‌های هم‌گرا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-134

10.22070/rsci.2017.513

قاسم آزادی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی