کلیدواژه‌ها = ساختار فکری دانش
تعداد مقالات: 5
1. ریز‌داده‌ها و کاربرد آن در حوزه‌های علمی مختلف: مطالعۀ علم‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22070/rsci.2020.5871.1440

راضیه فرشید؛ یوسف عابدی؛ سمیه جعفری


2. گرایش های موضوعی در حوزه سوت زنی: مطالعه تطبیقی تولیدات علمی کشورهای شاخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22070/rsci.2021.13928.1482

مهدی انصاری پور؛ غلامعلی طبرسا؛ علی اصغر پورعزت


3. ترسیم نقشه ساختاری دانش مدیریت آموزشی در ایران: تحلیل هم رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22070/rsci.2021.14863.1517

سحر نجار لشگری؛ هاجر زارعی؛ علی خلخالی؛ سمیرا پالی


4. کتاب‌سنجی و نگاشت هم‌رخدادی واژگان در حوزه داده‌های پیوندی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-116

10.22070/rsci.2020.4904.1333

الهه حسینی؛ امیر غائبی؛ رؤیا برادر


5. تحلیل موضوعی مطالعات کووید 19 در پنج قاره بزرگ

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 277-297

10.22070/rsci.2020.5494.1385

سمیه جعفری؛ راضیه فرشید؛ لیلا جباری