کلیدواژه‌ها = پلوم آنالیتیکس
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح انطباق شاخص‌های استنادی و سنجه‌های جایگزین نرمال‌شده در رتبه‌بندی مجلات علمی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-126

10.22070/rsci.2019.4147.1270

علیرضا فلاح زاده؛ سعیده ابراهیمی؛ قاسم سلیمی