نویسنده = نجلا حریری
تعداد مقالات: 3
1. ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


2. ارزیابی مقایسه‌ای کارکرد شاخص‌های ضریب تاثیر (IF) IPP، SJR ، SNIP در معرفی مجلات معتبر حوزه‌های علوم اجتماعی، فنی ـ مهندسی و پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

داریوش مطلبی؛ نگین حاجی الهیار؛ نجلا حریری


3. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-66

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی