نویسنده = مریم سلامی
تعداد مقالات: 1
1. فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-240

محمد علائی آرانی؛ افشین موسوی چلک؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی