نویسنده = عاطفه زارعی
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب آو ساینس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

فرشته سوری؛ یعقوب نوروزی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی